Informasjon OBOS Onsdagsrenn 2022

Rennbrosjyre_2022_ver1.0Onsdag 19. januar 2022 gjennomfører vi sesongens andre OBOS Onsdagsrenn. Vi planlegger totalt åtte renn inkludert klubbmesterskap. (se evt Rennbrosjyre_2022)

Som følge av den pågående pandemien må det også i år gjøres noen ekstra tilpasninger med tanke på smittevern. Kort skissert er det pr. idag planlagt følgende tiltak:

 • Utdeling av startnummer skjer på Berger stadion renndagen. For Barnekarusellen bruker man samme startnummer hele sesongen. Dette festes med medfølgende sikkerhetsnåler og kan med fordel settes på en refleksvest e.l. som gjør det enkelt å gjenbruke. I det ordinære onsdagsrennet låner man tøynummer som skal leveres inn etter målgang.
 • Barnekarusellen vil starte kl 18.00 og avsluttes 19:00.
 • Det ordinære onsdagsrennet vil ha første start kl 19.10
 • Alle må registreres ved inngang. Dette gjøres fortrinnsvis elektronisk via qrona-app.
 • Det blir i utgangspunktet kun mulig med sesongpåmelding.
 • Etter dagens regler vil det dessverre ikke være kafé eller salg innendørs. Endres reglene vil vi se på muligheten på nytt.
 • Generelt må alle bidra til å holde nødvendig avstand og unngå ansamlinger. Motto for sesongens renn må bli «Møt opp, gå renn og hold avstand».

NB! Tiltakene vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering og endringer vil kunne forekomme underveis, også på kort varsel. Følg med på skigruppas Facebook-side og hjemmeside for fortløpende oppdateringer.

Startklasser og distanser:

 • 2015 og yngre rundt banen (500 m)
 • 2012 – 2014 1,5 km
 • 2010 – 2011 2,0 km
 • 2008 – 2009 3,5 km
 • 2007 og eldre 5,5 km

Start for barnekarusellen (f. 2015 eller senere) vil være kl. 18.00

Første start i ordinært renn (f. 2012, så følger 2013, 2014, 2010, 2011, 2008, 2009, 2007 og så eldre ) vil være kl. 19.10.

Vi tar snøforbehold og gjør oppmerksom på at både stilart og distansene kan måtte endres på kort varsel dersom det er lite snø eller andre forhold tilsier det. Slike endringer vil bli annonsert på våre nettsider i tillegg til at vi vil forsøke å nå hver enkelt pr. e-post ved bruk av den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med påmelding.

NB! Husk online-påmelding:  Trykk her for å komme til påmeldingssiden.

Temperaturforbehold

Følgende temperaturgrense gjelder:

Minus 15 grader eller lavere: Onsdagsrennet blir avlyst.

I tillegg til temperaturen vil også vindforhold og luftfuktighet ha betydning når det skal avgjøres om rennet skal avlyses.

Vi ber uansett foreldrene til de yngste deltagerne om selv å vurdere hvor grensen for kuldegradene går for sine barn.

Resultatservice

Resultatlister vil normalt bli publisert på våre nettsider (www.nesoddenski.no) straks rennene er gjennomført. I tillegg vil resultater og tider gjøres tilgjengelig på resultatskjermene på Berger.

Nesodden-cup

Vi fortsetter «suksessen» med Nesodden-cup. Den gjelder aldersgruppene fra og med 10 år, hvor det som i World-cup opparbeides poeng avhengig av plassering, og som summeres etter hvert renn. Her gjelder det ikke bare å gå fort, men også delta i flest mulig renn!

De 7 beste av 8 renn vil telle i cupen. Ved 7 eller færre renn vil samtlige renn telle.

For mer informasjon se: https://nesoddenski.no/nesodden-cup/

VEL MØTT!