Retningslinjer for bruk av eksterne trenere

Retningslinjene finnes også i PDF-format.

Alle treningsgrupper i Nesodden IF Ski drives så langt det er mulig av frivillige trenere med et opplegg tilpasset aldersgruppen slik det er anbefalt i «Retningslinjer for treningsgruppene».

Fra og med den sesongen utøverne skal konkurrere i klasse J/G 13 år kan det suppleres med bidrag fra betalte eksterne trener-ressurser, innenfor følgende rammer:

Organisering:

 • Et eventuelt tilbud skal være frivillig.
 • Et eventuelt tilbud skal som hovedregel og hovedsakelig komme i tillegg til ordinære treninger.
 • Et eventuelt tilbud skal i utgangspunktet være avgrenset, det vil si et avtalt antall økter/arrangement/foredrag til en fast pris. Dette inkluderer eventuell deltakelse på samlinger.
 • Ekstraøktene skal så langt det lar seg gjøre foregå lokalt. Dette gjelder spesielt de yngste.
 • Det er opp til treningsgruppene å forhandle fram og organisere eventuelle tilbud.
 • Treningsgruppene kan velge å samarbeide om en felles avtale om dette er hensiktsmessig.
 • Det skal utarbeides en avtale mellom den/de eksterne treneren(e) og gruppen(e). Denne skal behandles i styret og signeres av leder og nestleder i styret.

Finansiering:

 • Styret setter av egen post i budsjettet for ordningen.
 • Det forutsettes en egenandel fra utøvere som melder seg på tilbudet.
 • Størrelse på egenandel foreslås av treningsgruppens trenere, og fastsettes av styret.
 • Det forutsettes at foreldre/foresatte til utøvere som er med i denne ordningen stiller til innkalt dugnadsarbeid i skigruppas inntektsbringende arbeid (dvs. onsdagsrenn og/eller Nesodden På Langs).

Vedtatt i årlig møte 5. februar 2019