Retningslinjer for treningsgruppene

Retningslinjene finnes også i PDF-format.

NESODDEN IF SKI – TRENINGSGRUPPER
RETNINGSLINJER – FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

Retningslinjer – Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder – Side 2-4

Hva forventes av utøvere og deres foreldre – Side 5

 

 

Retningslinjer – Anbefalinger
(alder vil si aldersklasse kommende sesong)

 

Gruppe 8 år:

 • Gruppa starter trening rett etter nyttår, forutsatt at det er snø på Berger. Gruppa holder på så lenge Nesodden IF Ski (heretter skigruppa) arrangerer karusellrenn/onsdagsrenn (normalt første halvdel av mars). 1 trening per uke.
 • Målet med skitreningen er å gi variert og allsidig treningspåvirkning der gode opplevelser og mestring står i fokus, i all hovedsak gjennom lekbasert og mestringsorientert trening. Hovedfokuset bør være basisferdigheter, ikke spesialisering. Dette danner grunnlag for etter hvert å kunne tilegne seg god skiteknikk og gode skiferdigheter. Vi trener både skøyting og klassisk. Det vil være viktig å balansere et treningsopplegg som motiverer flest mulig til
  å være lengst mulig i skigruppa, uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasse, dvs. skigruppas egne karusellrenn.
 • Gruppa har et budsjett som i utgangspunktet skal dekke nødvendig oppstartsutstyr (markører og vester, etc.).

 

Gruppe 9 år:

 • Gruppa starter opp barmarkstrening rett etter høstferien og holder på så lenge skigruppa arrangerer karusellrenn/onsdagsrenn (normalt første halvdel av mars). 1 trening per uke.
 • Målet med skitreningen er å gi variert og allsidig treningspåvirkning der gode opplevelser og mestring står i fokus, i all hovedsak gjennom lekbasert og mestringsorientert trening. Hovedfokuset bør være basisferdigheter, ikke spesialisering. Dette danner grunnlag for etter hvert å kunne tilegne seg god skiteknikk og gode skiferdigheter. Vi trener både skøyting og klassisk. Det vil være viktig å balansere et treningsopplegg som motiverer flest mulig til
  å være lengst mulig i skigruppa, uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasse, dvs. kun skigruppas egne karusellrenn. I tillegg vil det sendes ut en liste over «anbefalte renn» innen rimelig nærhet til Nesodden der klubben normalt stiller mange utøvere på tvers av treningsgruppene (eksempelvis nabokommunene Ås og Drøbak).
 • Gruppa har et budsjett som i utgangspunktet skal dekke nødvendig utstyr (markører og vester, etc.) og en eventuell sesongavslutning.
 • Skigruppa arrangerer en årlig familiesamling på snø i slutten av november (de siste årene arrangert på Nordseter). Her oppfordrer vi gruppas utøvere å delta.
 • Det anbefales at det avholdes et foreldremøte på høsten.

 

Gruppe 10 år:

 • Gruppa starter trening fra oktober (etter høstferien) og holder på til snøen forsvinner (normalt i løpet av mars). 1 trening per uke.
 • Treningen bør være variert med mye lek og allsidig aktivitet, men bør også inneholde noe teknisk- og utholdenhetsbasert trening som er nyttig for yngre langrennsutøvere. I tillegg bør man også starte med elementer av relevant styrketrening, i form av basisøvelser for de ulike muskelgruppene, i hovedsak med egen kroppsvekt som motstand. Det er viktig å balansere treningsopplegget slik at det motiverer flest mulig til å være lengst mulig i skigruppa, uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasse, som for eksempel skigruppas egne karusellrenn. I tillegg plukkes det ut enkelte renn fra skigruppas liste over «anbefalte renn» og «utvalgte renn» som man oppfordrer gruppas utøvere til å delta i. Dette vil være renn arrangert i rimelig avstand fra Nesodden, og være renn som prioriteres av de eldre gruppene i klubben.
 • Det bør legges opp til at denne gruppa deltar på skigruppas årlige familiesamling i november (de siste årene arrangert på Nordseter). I tillegg vil gruppa stå fritt til å arrangere egen gruppesamling innenfor gruppas budsjettramme, eventuelt delvis finansiert med en egenandel per utøver.
 • Det anbefales at det avholdes et foreldremøte på høsten.

 

Gruppe 11 år:

 • Gruppa starter trening fra oktober (etter høstferien) og holder på til snøen forsvinner, evt. når rennsesongen er over (normalt siste halvdel av mars). Det bør legges opp til to treninger per uke, med variert lekbetont og allsidig aktivitet, men bør også inneholde en del teknisk- og utholdenhetsbasert trening som er relevant for yngre langrennsutøvere. På høsten anbefales en tradisjonell barmarkstrening og en alternativ trening, eksempelvis i gymsal med sirkel-/ styrketrening. Treningen bør inneholde elementer av relevant styrketrening, i form av basisøvelser for de ulike muskelgruppene, med i hovedsak egen kroppsvekt som motstand. Et viktig fokus vil være å balansere et treningsopplegg som motiverer flest mulig til å være lengst mulig i skigruppa. For denne gruppen kan det også være aktuelt å ta i bruk rulleski i treningen på egnet plass, da med fokus på sikkerhet og elementærteknikk.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasse, som for eksempel skigruppas egne karusellrenn og ulike krets-/områderenn som er plukket ut i skigruppas liste over «anbefalte renn» og «utvalgte renn». De fleste rennene på listen vil være innenfor rimelig avstand fra Nesodden.
 • Det bør legges opp til at denne gruppa deltar på skigruppas årlige familiesamling i november
  (de siste årene arrangert på Nordseter). I tillegg vil gruppa stå fritt til å arrangere egen gruppesamling innenfor gruppas budsjettramme, eventuelt delvis finansiert med en egenandel per utøver.
 • Det anbefales at det avholdes et foreldremøte på høsten.

 

Gruppe 12 år:

 • Gruppa starter trening fra oktober (etter høstferien) og holder på til snøen forsvinner, evt. når rennsesongen er over (normalt siste halvdel av mars). Det bør legges opp til to til tre treninger per uke. Treningen bør være variert med mye lek og allsidig aktivitet, men bør også inneholde en del teknisk- og utholdenhetsbasert trening som er relevant for yngre langrennsutøvere. På høsten anbefales en tradisjonell barmarkstrening og en alternativ trening, eksempelvis i gymsal. Treningen bør også inneholde elementer av relevant styrketrening, i form av basisøvelser for de ulike muskelgruppene, med i hovedsak egen kroppsvekt som motstand. For denne gruppa kan det også være aktuelt å ta i bruk rulleski i treningen på egnet plass med fokus på sikkerhet og elementærteknikk. Et viktig fokus vil være å balansere et treningsopplegg som motiverer flest mulig til å være lengst mulig i skigruppa.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasse, som for eksempel skigruppas egne karusellrenn og ulike krets-/områderenn som er plukket ut i skigruppas liste over «anbefalte renn» og «utvalgte renn». De aktuelle rennene på lista er innenfor rimelig avstand fra Nesodden.
 • Det bør legges opp til at denne gruppa deltar på skigruppas årlige familiesamling i november
  (de siste årene arrangert på Nordseter). I tillegg vil gruppa stå fritt til å arrangere egen gruppesamling innenfor gruppas budsjettramme, eventuelt delvis finansiert med en egenandel per utøver.
 • Det anbefales at det avholdes et foreldremøte på høsten.

 

Gruppe 13 år og eldre:

 • Gruppa starter fellestreninger etter sommerferien og holder på til rennsesongen er over. Det bør legges opp til tre fellestreninger per uke. I denne gruppa vil treningsmengde og opplegg variere en del fra utøver til utøver.
 • Treningen bør være variert med en del allsidig aktivitet, men graden av spesifikk teknisk- og utholdenhetsbasert trening som er relevant for langrennsutøvere øker gradvis. I tillegg bør treningen også inneholde en del styrketrening. Det anbefales også en del rulleskitrening utover sensommeren og høsten.
 • Skigruppa anbefaler deltagelse i konkurranser som er tilrettelagt for deres aldersklasser, som for eksempel skigruppas egne karusellrenn og ulike renn som er plukket ut i skigruppas liste over «anbefalte renn» og «utvalgte renn». For utøvere i 13-årsklassen og eldre er det fra skikretsen satt opp en sammenlagtcup hvor klubben anbefaler utøverne å delta. Disse rennene arrangeres i Akershus for G/J 13-14, mens cupen for G/J 15-16 er felles for Oslo, Akershus og Østfold. De fleste andre renn på listen over «anbefalte renn er innenfor rimelig avstand fra Nesodden. De mest aktive utøverne som ønsker å satse på idretten, kan også delta i Ungdommens Holmenkollrenn (G/J 13 – 14) eller Hovedlandsrennet (G/J 15-16).
 • Det anbefales at det for 15- og 16-åringene også innføres systematiske tester.
 • Det bør legges opp til at denne gruppa deltar på skigruppas årlige familiesamling i november (de siste årene arrangert på Nordseter). I tillegg vil gruppa stå fritt til å arrangere egne gruppesamlinger innenfor gruppas budsjettramme, evt. delvis finansiert med en egenandel per utøver.
 • For utøvere som ønsker å satse er det etablert et felles treningssamarbeid på tvers av klubbene i Follo som det anbefales å ta del i.

Hva forventer skigruppa av utøverne og deres foreldre?

Utøverne:

 • At de stiller motiverte på trening og forsøker å gjøre øvelsene som instruert eller forklart.
 • Jo eldre utøverne er, jo mer må de tenke på at de kan være forbilder for de yngre.

Foreldrene:

 • At de stiller opp som funksjonær og/eller kakebaker når de får slike oppgaver. Alle med barn på treninger må forvente å bli satt opp som kakebakere, mens funksjonær-oppgaver vil være begrenset til foreldre av barn med deltakere på onsdagsrenn.
 • At de stiller opp på dugnader hvor løypetraséer skal klargjøres/forberedes før vinteren.
 • At de stiller opp som vakt under snøproduksjon slik at vi sammen kan gi våre utøvere treningsforhold på ski og snø i våre lokale traséer så snart som mulig.

Vedtatt av skigruppas styre 29. august 2017

Reklamer