Om skigruppa

Skigruppa er en av de eldste gruppene i NIF. Vår hovedmålsetting er å opprettholde et tilbud, særlig for barn og ungdom, men også for voksne som er interessert i å drive med og å lære mer om skiaktivitet med utgangspunkt i langrenn. Det tilstrebes å legge til rette for skiaktivitet på flere nivåer og med ulik målsetting når det gjelder ferdighet. Blant annet organiserer vi fellestreninger for interesserte barn, ungdom og voksne fra tidlig høst i form av barmarkstrening og aktiviteter i hall fram til det er skiføre, for så å fortsette med trening på ski.

Hvert år arrangeres onsdagsrenn i lysløypa ved Berger stadion hver onsdag fra tidlig januar til tidlig mars. Dette er et renn for absolutt alle aldersgrupper, og har tradisjon fra tidlig i 1960-årene. Når snøforhold gjør det mulig arrangerer vi også et bygderenn i mars, Nesodden på langs, der en kan delta på tid eller ta det som en tur, ca 18km fra Myklerud til Berger. En slags massemønstring for alle kategorier skiløpere på Nesodden.

Med stort bidrag fra kommunen er vi også med på å legge til rette for et godt løypetilbud i Nesoddmarka. Vi har også hatt hovedansvaret for snøproduksjon til lysløypa, noe som har gitt særlig barn mulighet for å boltre seg i snø, selv i snøfattige perioder.

Det har vært, og vil fortsatt være rom for stor bredde i vårt miljø. I dette miljøet har det vokst fram utøvere som har hevdet seg godt i nasjonale mesterskap, samt voksne utøvere som gjør en svært god figur i store nasjonale turrenn. Likevel er det kanskje mest positivt at mange av de som har vært innom skigruppa i barne og ungdomsår, men som av ulike grunner har funnet å prioritere andre aktiviteter foran ski, senere i livet finner tilbake, og opplever tilfredstillelse i å bruke skiene når de søker rekreasjon vinterstid.

Det nedlegges et ikke ubetydelig dugnadsarbeid for å opprettholde det tilbudet skigruppa gir, ikke bare i form av vedlikehold av lysløypa, ivaretagelse av treneroppgaver og selve driften av gruppa, men kanskje mest i form planleggingsarbeid og funksjonærarbeid i forbindelse med gjennomføring av onsdagsrenn og Nesodden på langs.

Vi håper selvfølgelig på en snørik vinter, og at enda flere enn idag gjør seg bruk av løypenettet i Nesoddmarka. Kanskje også finner veien til fellestreninger og deltagelse i onsdagsrenn og selvsagt Nesodden på langs.

Det er god helse i å gå på ski!!