Forsikringer og lisenser

Forsikring:

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

NB! Fra fylte 13 år er du ikke lenger automatisk forsikret gjennom barneidrettsforsikringen. Vi anbefaler å tegne skiforsikring/-lisens uansett om man skal gå renn eller ikke! Medlemmer av klubb tilsluttet Norges Skiforbund velger mellom «Årslisens» og «Årslisens Utvidet». For en sammenligning av dekning se:
https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/forsikringen/

Lisens:

Alle som ønsker å delta i renn utenfor Nesodden MÅ ha skiforsikring/-lisens fra det tidspunkt de har fylt 13 år.

Lisensen gir en god forsikring som gjelder for all aktivitet fra 1. oktober til 30. september året etter. Lisensen gjelder fra betalingsdato og bestilles via MinIdrett.

Nærmere informasjon om skilisens finner du på Skiforbundets hjemmesider:
https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/

Det er hver enkeltes ansvar selv å løse nødvendig lisens/forsikring!

Ved skade:

Kontakt Idrettens skadetelefon (02033) hvor du hvor du får råd og hjelp mht. nødvendig undersøkelse og/eller behandling.