Forsikringer og lisenser

Forsikring:

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

NB! Fra fylte 13 år er du ikke lenger automatisk forsikret gjennom barneidrettsforsikringen. Vi anbefaler å tegne skiforsikring/-lisens uansett om man skal gå renn eller ikke! Man kan velge mellom «Årslisens Grunn» og «Årslisens Utvidet»:
http://www.skiforbundet.no/Documents/Skilisens/NSF%20lisenser%202016-2017%20priser%20og%20dekninger.pdf

Lisens:

Alle som ønsker å delta i renn utenfor Nesodden MÅ ha skiforsikring/-lisens fra det tidspunkt de har fylt 13 år.

Lisensen gjelder for hele skisesongen. Ny lisensperiode starter 1. oktober og gjelder til 30. september det påfølgende år. Giroblanketter sendes til alle som hadde skilisens forrige sesong med hovedforfall for sesonglisensen 15. oktober. Betales lisensen etter 15. oktober, gjelder den fra betalingsdato.

For bestilling av lisens, se: https://partner.agsforsikring.no/skiforbundet-bestill/

Nærmere informasjon om skilisens finner du på Skiforbundets hjemmesider:
http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/

Det er hver enkeltes ansvar selv å løse nødvendig lisens/forsikring!

Ved skade:

Kontakt Idrettens skadetelefon (02033) hvor du hvor du får råd og hjelp mht. nødvendig undersøkelse og/eller behandling.