Først og sist på renn

Veiledende info for de som er først og sist på skirenn

Dette er ment som nyttig informasjon til de av våre utøvere som møter først, og de som drar hjem sist fra skirenn, da det er noen rutiner som er verdt å kjenne til i den forbindelse. Svært ofte er det de yngste eller de eldste som får denne oppgaven.

NIF-seglet er fint å ha på skirenn for å vise hvor vi har base – det samler oss, og bidrar til sosialt samvær og god klubbfølelse! Det finnes tre komplette NIF-segl som ligger i bager merket Nesodden IF. Ved sesongslutt er det skistyrets oppgave å samle disse, og sørge for at de er komplette og klare til neste sesong.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Askautrud (tlf. 464 33 801), eller Kirsti Anker-Nilssen (tlf. 480 73 898).

De som er først startende fra Nesodden IF bør huske på:

 • Dagene før rennet
  • Lokalisere et segl
 • Renndagen:
  • Sette opp NIF-segl på en egnet, godt synlig plass på stadion slik at alle fra NIF samles på ett sted. Det ligger stropper for feste i bagen.
  • Hente posen med startnummer i sekretariatet dersom det er klubbvis henting av startnummer. Posen settes/henges i nærheten av seglet slik at den er lett å finne for de som kommer senere.

Sistemann fra klubben MÅ huske på:

 • Posen med startnummer bør helst være tom og kan kastes. NB! Dersom det ligger igjen startnumre i posen må dette leveres til sekretariatet/rennkontoret før avreise (ellers risikerer vi å måtte betale for savnede startnumre)
 • Demonterer seglet, pakker det pent sammen, putter det i bagen som bringes med hjem til Nesodden. Legg festestroppene tilbake i bagen hvis de er brukt. Dersom det er renn neste dag, avtales overlevering til aktuell forelder samme kveld/neste morgen. NB! Er seglet vått pga snø/regn, er det viktig å tørke det hjemme, før det pakkes bort for lang tid.
 • Seglet oppbevares til noen andre trenger det

Det vil måtte være et felles ansvar for de som har segl/trenger segl å sørge for oppsporing og overlevering av dette i forbindelse med renn.

Ta gjerne kontakt med styret hvis det er behov for å oppdatere denne veiledningen.