Målsetning for Nesodden IF Skigruppa 2021-2024

Nesodden IF Ski (skigruppa) skal være en positiv verdiskaper for individ og lokalsamfunn, og dermed styrke og tilrettelegge for langrenn på Nesodden. Skigruppa ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Skigruppa sine verdier er «Utvikling, Trivsel og Glede». Skigruppa ønsker å ha et godt samarbeid med både Nesodden Idrettsråd og Nesodden kommune for å få best mulig støtte til utvikling og drift av anlegget på og rundt Berger Idrettspark.

Nesodden IF Ski har definert følgende hovedmål for perioden 2021-2024:

Sportslig:

  • Organisere trening for barn og unge, samt legge til rette for deltakelse i renn og andre arrangementer uavhengig av individuelle ambisjoner.
  • Arrangere onsdagsrenn fra starten av januar til begynnelsen av mars, samt tur- og familierennet Nesodden På Langs første søndag i mars så sant ski- og føreforhold tillater det.
  • Legge til rette for gruppas medlemmer å delta på skirenn utenfor Nesodden, og om mulig stille lag under Norgesmesterskap i stafett.

Anlegg:

  • Arbeide for bedre og mer effektiv snøproduksjon og -utlegging, bl.a. etablere egen vannforsyning og –magasin ved Berger idrettspark og gjennomføre nødvendig oppgradering/fornyelse av produksjonsutstyr/snøkanon.
  • Etablere nytt løypesegment for «2km»-sløyfe fra Berger idrettspark.
  • Aktivt jobbe for bredere traséer i primærløypenettet rundt Berger Idrettspark, herunder ekstra trasébredde i «hovedfartsårene» Berger-Flaskebekk og Berger-Bjørnemyr hvor det i tillegg til bredere traséer ønskes gangsti langs skiløypene.

Vedtatt i Nesodden IF Ski årlig møte 9. februar 2021