Antidopingpolicy fra Nesodden IF Skigruppa

rent_idrettslag_noStyret i skigruppa i Nesodden IF har den 1. desember 2015 vedtatt følgende antidopingpolicy:

1) Verdier og holdninger

Nesodden IF Skigruppa tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. Det er umulig å sikre at bestemmelsene overholdes, men det er mulig å skape holdninger.

2) Kunnskap

Vi har en lenke fra skigruppas nettsider til http://www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping. Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere over 15 år og diskuterer dopingspørsmål i alle treningsgruppene. Alle utøvere fra 15 år og eldre og som deltar i samarbeidet Skiteam Follo skal gjennomføre «Ren Utøver».

3) Regelverk

I Nesodden IF Skigruppa skal alle i støtteapparatet (trenere, lagledere og tillitsmenn) være medlemmer av idrettsforeningen.

De er forpliktet gjennom medlemskapet til å følge Norges Idrettsforbunds (NIF) lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer skal gjennom egen avtale forplikte seg til å følge NIFs lov.

I vår idrettsforening skal alle utøvere være kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge når det forlanges.

Der vi har avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av evt. godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4 ) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor. Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold, og skolerer våre utøvere om dette.

I Nesodden IF Skigruppa anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes, for veiledning i forhold til kosthold. I Nesodden IF Skigruppa reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Vi synliggjør skigruppas antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer. Vi synliggjør også vår verdiprofil gjennom våre nettsider.

5) Beredskapsplan

Nesodden IF Skigruppa har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping, eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I Nesodden IF Skigruppa er det nulltoleranse i forhold til doping, men vi tar vare på våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettsforeningen eller av helsepersonell som tilbyr hjelp og støtte. Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vår idrettsforening før forholdet er avklart.

Det er kun styrets leder eller den styret har utpekt som skal ha kontakt med media i dopingspørsmål.

PDF-versjon av dokumentet kan lastes ned her:
https://nesoddenski.files.wordpress.com/2015/12/
antidoping_policy_rentidrettslag_nif_nov2015.pdf

Se også rentidrettslag.no for mer informasjon:
www.rentidrettslag.no