Årlig møte

Årlig møte avholdes normalt innen utgangen av februar hvert år.

Årlig møte skal behandle følgende saker:

  • Valg av styre
  • Valg av valgkomite
  • Årsmelding og regnskap
  • Budsjett
  • Gruppeavgift

Klikk på lenken nedenfor for å vise de siste innleggene om årlig møte:
https://nesoddenski.no/tag/arsmote/