Swenormila

Swenormila fikk sitt navn i 2022, men rennet har vi i Nesodden IF Ski hatt som test-/avsluttningsrenn etter en lang og inntensiv rullskiperiode i mange år.

Etter introduksjon av Swenor som sponsor har vi også tilbudt rennet til flere enn for vår egen gruppe.

Med utøvere fra Enebakk, Bekkelaget, Strandbygda, Åsen, Heming, Oppegård og Lyn i 2022, prøver vi å utvide enda litt i år.

På denne siden vil all informasjon blir lagt ut, så følg med her om dere har lyst til å delta eller har meldt dere på