Statutter Bragdpokalen og Innsatspokalen

Utmerkelser

Nesodden IF Skigruppa har som mål årlig å dele ut to utmerkelser – Bragdpokalen og Innsatspokalen. Utmerkelsene kan deles ut til utøvere i gruppa fra det året de fyller 13 til og med siste år junior, dvs. det året man fyller 20. En jury bestående av minimum tre personer skal stå for utvelgelse og utdeling av prisene. Juryen kan ikke bestå av foresatte eller trenere tilhørende den aktuelle aldersgruppen.

Utmerkelsene er vandrepokaler, dvs. at pokalene kan være i tildelte utøveres besittelse kun fram til pokalene «kalles» tilbake ca. ett år senere for ny utdeling.

Bragdpokalen

Bragdpokalen er en utmerkelse som kan bli tildelt utøvere i skigruppa som har oppnådd gode enkeltresultater på nasjonalt nivå. Juryen beslutter hvilken utøver som i løpet av siste sesong har oppnådd det beste enkeltresultatet. Rennene som tillegges størst vekt er Ungdommens Holmenkollrenn (for klassene J/G 13-14 år), Hovedlandsrennet (for klassene J/G 15-16 år) og Junior-NM (for klassene J/G 17-20 år). Dersom det i løpet av én sesong ikke er grunnlag for å dele ut prisen (ref. første setning), vil juryen kunne beslutte at prisen ikke deles ut for den aktuelle sesongen.

Forutsetning for å komme i betraktning er at utøveren representerer Nesodden IF. Det stilles ikke krav til at utøveren er en del av treningsgruppa i Nesodden IF.

Innsatspokalen

Innsatspokalen er en utmerkelse som kan bli tildelt utøvere i skigruppa som i løpet av siste sesong(er) har utmerket seg spesielt ved målrettet innsats for å forbedre seg som skiløper, og som gjennom sin positive deltagelse i fellesskapet har hatt stor positiv sosial betydning for gruppa.

En utøver må for å kunne komme i betraktning være er en del av treningsgruppa i Nesodden IF.

Statuttene er styrebehandlet av Nesodden IF skigruppa 2. juni 2015.