Informasjon OBOS Onsdagsrenn 2021

Onsdag 20. januar 2021 sikter vi på å gjennomføre sesongens første OBOS Onsdagsrenn. Vi planlegger totalt syv renn inkludert klubbmesterskap.

Som følge av den pågående pandemien må det gjøres noen ekstra tilpasninger med tanke på smittevern. Kort skissert er det pr. idag planlagt følgende tiltak:

 • Utdeling av startnummer skjer på Berger stadion renndagen. For Barnekarusellen bruker man samme startnummer hele sesongen. Dette festes med medfølgende sikkerhetsnåler og kan med fordel settes på en refleksvest e.l. som gjør det enkelt å gjenbruke. I det ordinære onsdagsrennet låner man tøynummer som skal leveres inn etter målgang.
 • Barnekarusellen vil starte kl 18.00 med maksimalt 100 deltakere. Deltakerne vil bli delt inn i startpuljer for å unngå større ansamlinger. Hver deltaker kan følges av maksimum én ledsager da det vil være et øvre tak på 200 personer per arrangement (kohort).
 • Det ordinære onsdagsrennet vil ha første start kl 20.00 med inntil 100 løpere som kan følges av maksimum én ledsager hver. Også her en kohort på tilsammen maksimalt 200 personer. Viktig: Den samme voksenpersonen kan IKKE følge utøvere både til barnekarusellen og til det ordinære onsdagsrennet på én og samme rennkveld. Kohortene må holdes adskilt!
 • Stadionområdet vil bli avgrenset med sperrebånd og det vil være separat inngang og utgang. Området må være tømt etter barnekarusellen før det kan slippes inn nye deltakere/ledsagere til det ordinære onsdagsrennet.
 • Alle må registreres ved inngang. Dette gjøres fortrinnsvis elektronisk via app eller nettside.
 • Det blir i utgangspunktet kun mulig med sesongpåmelding. Skulle restriksjoner ifbm. pandemien medføre at det ikke lar seg gjøre å arrangere flere enn 3 renn åpner vi for at man kan kreve 50% av deltakeravgiften tilbakebetalt.
 • Det vil dessverre ikke være kafé eller salg innendørs. Et alternativt salg utendørs der vi kan unngå kø vurderes.
 • Generelt må alle bidra til å holde nødvendig avstand og unngå ansamlinger. Motto for sesongens renn må bli «Møt opp, gå renn og gå hjem». Det sosiale får vi ta igjen neste sesong.

NB! Tiltakene vil være gjenstand for kontinuerlig vurdering og endringer vil kunne forekomme underveis, også på kort varsel. Følg med på skigruppas Facebook-side og hjemmeside for fortløpende oppdateringer.

Startklasser og distanser:

 • 2014 og yngre rundt banen (500 m)
 • 2011 – 2013 1,5 km
 • 2009 – 2010 2,0 km
 • 2007 – 2008 3,5 km
 • 2006 og eldre 5,5 km

Start for barnekarusellen (f. 2014 eller senere) vil være kl. 18.00.

Første start i ordinært renn (f. 2013 eller eldre) vil være kl. 20.00.

Vi tar snøforbehold og gjør oppmerksom på at både stilart og distansene kan måtte endres på kort varsel dersom det er lite snø eller andre forhold tilsier det. Slike endringer vil bli annonsert på våre nettsider i tillegg til at vi vil forsøke å nå hver enkelt pr. e-post ved bruk av den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med påmelding.

NB! Husk online-påmelding:  Trykk her for å komme til påmeldingssiden.

Temperaturforbehold

Følgende temperaturgrense gjelder:

Minus 15 grader eller lavere: Onsdagsrennet blir avlyst.

I tillegg til temperaturen vil også vindforhold og luftfuktighet ha betydning når det skal avgjøres om rennet skal avlyses.

Vi ber uansett foreldrene til de yngste deltagerne om selv å vurdere hvor grensen for kuldegradene går for sine barn.

Resultatservice

Resultatlister vil normalt bli publisert på våre nettsider (www.nesoddenski.no) straks rennene er gjennomført. I tillegg vil resultater og tider gjøres tilgjengelig på resultatskjermene på Berger.

Nesodden-cup

Vi fortsetter «suksessen» med Nesodden-cup. Den gjelder aldersgruppene fra og med 10 år, hvor det som i World-cup opparbeides poeng avhengig av plassering, og som summeres etter hvert renn. Her gjelder det ikke bare å gå fort, men også delta i flest mulig renn!

De 7 beste av 8 renn vil telle i cupen. Ved 7 eller færre renn vil samtlige renn telle.

For mer informasjon se: https://nesoddenski.no/nesodden-cup/

VEL MØTT!