Gruppe 2005

Treningsgruppen har trening gjennom hele året, med unntak av skolens ferie. Planen med informasjon om oppmøtested og -tid, samt hvilke typer aktiviteter blir fortløpende lagt ut på Spond.

For nærmere informasjon – Ta gjerne kontakt med én av våre trenere:

Aktivitetsledere/trenere:

Carl Anton Strøm (T2) – cas@online.no – 410 37 707
Morten Anker Nilsen (T1) – morten@anker-nilssen.no – 952 70 406