Styret i skigruppa 2018

Etter innstilling fra årlig møte i skigruppa den 6. februar 2018 ble følgende styre for skigruppa valgt på årsmøte i Nesodden IF 10. april 2018:

Navn Telefon E-post
Jan-Petter Enbusk Styreleder 95255893 jpenbusk@gmail.com
Jan-Petter er styreleder i skigruppa. Han er skigruppas hovedkontaktperson.
Kirsti Anker-Nilsen Nestleder 48073898 kirsti@anker-nilssen.no
Kirsti er nestleder i skigruppa, og bl.a. ansvarlig for funksjonærlister etc.
Robert Onarheim Styremedlem 97759239 onarheimrobert@gmail.com
Robert er økonomiansvarlig i skigruppa.
Trond Askautrud Styremedlem 46433801 tro-as@online.no
Trond er styrets kontaktperson ovenfor trenergruppen og turrenngruppa.
Roger O. Nordby Styremedlem 99006191 r.o.nordby@gmail.com
Roger er ansvarlig for tidtakings- og datagruppa, samt ansvarlig for skigruppas nettsider.
Urszula Stangenes Styremedlem 95473141 urszula.stangenes@gmail.com
Urszula er ansvarlig for dugnader i skigruppa.
Per Minge Styremedlem 48394816 1950per@gmail.com
Per er ansvarlig for anlegg og snøproduksjon i skigruppa.