Styret i skigruppa 2017

Etter innstilling fra årlig møte i skigruppa den 7. februar 2017 ble følgende styre for skigruppa valgt på årsmøte i Nesodden IF 28. mars 2017:

Navn Telefon E-post
Jan-Petter Enbusk Styreleder 95255893 jpenbusk@gmail.com
Jan-Petter er styreleder i skigruppa. Han er skigruppas hovedkontaktperson.
Kirsti Anker-Nilsen Nestleder 48073898 kirsti@anker-nilssen.no
Kirsti er nestleder i skigruppa, og bl.a. ansvarlig for funksjonærlister etc.
Kjetil Thuv Styremedlem 92048480 kjetil.thuv@gmail.com
Kjetil er økonomiansvarlig i skigruppa.
Øyvind Nitteberg Styremedlem 90884622 nitteburger@gmail.com
Øyvind er styrets kontaktperson ovenfor trenergruppen og turrenngruppa.
Roger O. Nordby Styremedlem 99006191 r.o.nordby@gmail.com
Roger er ansvarlig for tidtakings- og datagruppa, samt ansvarlig for skigruppas nettsider.
Urszula Stangenes Styremedlem 46262770 urszula.stangenes@gmail.com
Urszula er ansvarlig for anlegg og dugnader i skigruppa.
Per Minge Styremedlem 90751224 per.minge@sulzer.com
Per er styremedlem i skigruppa.