Styret i NIF skigruppa

På årlig møte i skigruppa den 9. februar 2016 ble følgende styre valgt:

Navn Telefon E-post
Jan-Petter Enbusk Styreleder 95255893 jpenbusk@gmail.com
Jan-Petter er styreleder i skigruppa. Han er skigruppas hovedkontaktperson.
Kirsti Anker-Nilsen Nestleder 48073898 kirsti@anker-nilssen.no
Kirsti er nestleder i skigruppa, og bl.a. ansvarlig for funksjonærlister etc.
Kjetil Thuv Styremedlem 92048480 kjetil.thuv@gmail.com
Kjetil er økonomiansvarlig i skigruppa..
Øyvind Nitteberg Styremedlem 90884622 nitteburger@gmail.com
Øyvind er styrets kontaktperson ovenfor trenergruppen og turrenngruppa.
Roy Eskild Banken Styremedlem 94780000 roy.eskild.banken@gmail.com
Roy Eskild er ansvarlig for tidtakings- og datagruppa, samt ansvarlig for skigruppas nettsider.
Urszula Stangenes Styremedlem 46262770 urszula.stangenes@gmail.com
Urszula er ansvarlig for anlegg og dugnader i skigruppa.
Birgit Østvedt Styremedlem 99367653 birgit.ostvedt@gmail.com
Birigit er ansvarlig for de sosiale arrangementene i Skigruppa, slik som premiefester, nærsamling etc. Fratrådt etter eget ønske i mai 2016