Målsetning for Nesodden IF Skigruppa 2015-2018

Nesodden IF Skigruppa skal være en positiv verdiskaper for individ og lokalsamfunn, og dermed styrke og tilrettelegge for langrenn på Nesodden. Skigruppa ønsker å bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Skigruppa sine verdier er «Utvikling, Trivsel og Glede«. Skigruppa ønsker å ha et godt samarbeid med både Nesodden Idrettsråd og Nesodden kommune for å få best mulig støtte til utvikling og drift av anlegget på og rundt Berger Idrettspark.

Nesodden IF Skigruppa tar avstand fra all bruk av ulovlige medikamenter og dopingmidler, og vil i den forbindelse arbeide i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Nesodden IF Skigruppa har definert følgende hovedmål for perioden 2015-2018:

Sportslig:

  • Organisere trening for barn og unge, samt legge til rette for deltakelse i renn og andre arrangementer uavhengig av individuelle ambisjoner.
  • Arrangere onsdagsrenn fra starten av januar til begynnelsen av mars, samt tur- og familierennet Nesodden På Langs første søndag i mars så sant ski- og føreforhold tillater det.

Anlegg:

  • Arbeide for bedre og mer effektiv snøproduksjon og -utlegging, bl.a. snøproduksjon i samarbeid med Brattbakkens Venner slik at også 2,0 km løypa kan legges med kunstsnø.
  • Aktivt jobbe for realisering av et multisportanlegg i Berger Idrettspark.
  • Arbeide for løypetraséer som vil komme alle brukere til gode, herunder ekstra trasébredde i «hovedfartsårene» Berger-Flaskebekk og Berger-Bjørnemyr hvor det ønskes gangsti langs skiløypene.

Målsetningene er vedtatt i årsmøte 10. februar 2015.
Oppdatert i årlig møte 9. februar 2016

Reklamer