Gruppe 2004 og eldre (2018/2019)

Treningsgruppa har gjennom sommeren og høsten regelmessige treninger iht. til fastsatt plan for gruppa.  Planen med informasjon om oppmøtested og -tid, samt hvilke typer aktiviteter treningene består av blir fortløpende lagt ut på vår facebook-side Nesodden Ski 2001-2004.

For nærmere informasjon – Ta gjerne kontakt med én av våre trenere:

Jan-Petter Enbusk (T1) – jpenbusk@gmail.com – 952 55 893
Øyvind Nitteberg (T2) – nitteburger@gmail.com – 908 84 622
Heidi Tjernshaugen (T1) – heidi.tjernshaugen@gmail.com – 466 16 218
Øyvind Martinsen (T1) – oyvind.martinsen@fmgt.mil.no – 901 52 969