Anlegg

Skigruppa har sin aktivitet hovedsaklig ved Berger stadion.

Skigruppas viktigste anlegg og maskiner er:

Skigruppa jobber også med en sprinttrasé vest for Berger stadion. Det uttredes for tiden et prosjekt som vil bestå av sprinttrasé om vinteren og asfaltert rulleskiløyper om sommeren. Det utredes hvorvidt hele traséen skal ha snøproduksjon i løypene.