Styret i skigruppa 2021

Etter innstilling fra årlig møte i skigruppa den 9. februar 2021 ble følgende styre for skigruppa valgt på årsmøte i Nesodden IF 20. april 2021:

Navn Telefon E-post
Pål Eide Hansen Styreleder 99638773 paleidehansen@gmail.com
Pål er styreleder i skigruppa. Han er skigruppas hovedkontaktperson.
Kirsti Anker-Nilsen Nestleder 48073898 kirsti@anker-nilssen.no
Kirsti er nestleder i skigruppa, og bl.a. ansvarlig for funksjonærlister etc.
Frode Bonan Styremedlem 91316917 frodebonan@hotmail.com
Frode er økonomiansvarlig i skigruppa.
Trond Askautrud Styremedlem 46433801 tro-as@online.no
Trond er styrets kontaktperson ovenfor trenergruppen og turrenngruppa.
Tiril Schjølberg Styremedlem 45204830 tiril@msn.com
Tiril er ansvarlig for dugnader i skigruppa.
Per Minge Styremedlem 48394816 1950per@gmail.com
Per er ansvarlig for anlegg og snøproduksjon i skigruppa.